”Jeg vil i skole igen, jeg ved bare ikke hvordan.15 årige Sandra udtaler: "Jeg lærte hvad jeg kunne have gjort eller kunne gøre hvis jeg stod i de situationer igen. Det jeg oplevede ude ved hestene har hjulpet mig fordi..."

Mange børn og unge har skolevægring af forskellige årsager. Én af dem var 15 årige Sandra tilbage i 2014.

Hendes mor, Birgitte, henvendte sig til Hestenge i håbet om at hendes datter kunne finde sin vej tilbage til skole, og helst uden medicin for sin angst.


Efter forløbet udtaler Sandra: ”Da jeg først startede, troede jeg ikke at metoden ville virke på mig, da jeg som hestemenneske kender til heste, og deres kropssprog. Der tog jeg fejl.


Hestene hjalp mig utroligt meget bare ved at få lov til at være heste, og uden at jeg hele tiden skulle bede dem om noget. Da jeg så fik opgaven om at bed hestene om noget reagerede de alle sammen forskelligt, og de situationer jeg endte i sammen med hestene kunne jeg så sætte ind i mit liv, og se hvordan det mindede om ting der var sket og ting der kunne ske.


Jeg lærte hvad jeg kunne have gjort eller kunne gøre hvis jeg stod i de situationer igen. Det jeg oplevede ude ved hestene har hjulpet mig fordi jeg blev spurgt om tingene på en anden måde og fik lov at tænke over tingene i det tidsrum jeg følte behov for.


Jeg tror også at oplevelsen har ændret mit syn på heste, og at jeg nu kan se hvor meget mere de kan give os." Sandra har arbejdet koncentreret med sit klare specifikke mål om at komme i skole.


I foråret 2016 havde hun sin første hele skoledag, efter flere gange forsøg med få timer over flere måneder. Over sommeren 2016 deltog Sandra på en skoleudflugt til København.


Hun fik sin egen hest i 2016 og i dag, 5 år efter, er Sandra i gang med sin uddannelse på gymnasiet, har kørekort og har valgt at dele sine udfordringer med klassekammerater nær hende, som støtter hende.


Det gør en forskel.


At have angst og samtidig forsøge at lære en masse nyt i skolen kan være svært, da hjernen hele tiden er på vagt efter "faresignaler" udefra. Vi bruger vores arbejdshukom-melse når vi skal lære noget nyt, men hvis hjernen er på vagt for andre ting, vil arbejdshukommelsen være overbe-lastet og indlæring vil blive svært.


Flere undersøgelser peger på, at heste kan udskille signaler til vores hjerne, som gør os glade og trygge gennem det hormon man kalder kærligheds- eller krammehormonet (oxytocin). Sandras mor ønskede, at Sandra kom tilbage i skolen igen uden brug af medicin, hvilket lykkedes.


Sandra fik, ifølge eksisterende forskning, de samme signalstoffer til hjernen fra hestene, som også findes i antidepressiv medicin, der anvendes til behandling af angst (referencer i kommentarfeltet).


Sandra tilbyder i dag at holde foredrag omkring sin personlige udvikling, og kan kontaktes gennem Hestenge.


Referencer: • Baddeley, A. (2012). Working Memory: Theories, Models, and Controversies. The Annual Review of Psychology , 1-29. • Burgon, H. L. (2011, June, Vol. 25, no. 2, ). ´"Queen of the world": Experiences of "at-risk" yong people participating in equine-assisted learning/therapy. Journal of Social Work Practice , pp. 165183. • Christian M. P. Holmes, D. G. (2011, november 22). The Benefits of Equine-Assisted Activities: An Exploratory Study. Child Adolesc Soc Work J (2012) 29:111–122 DOI 10.1007/s10560-011-0251-z , pp. 111-120. • Dalgleish, T. &. (2014). Disruptions in autobiographical memory processing in depression and the emergence of memory therapeutics. Trends in Cognitive Sciences, 18(11) , pp. 596-604. • Eysenck, M. &. (2010). Long-term memory systems. Cognitive psychology (6th edition). New York: Psychology Press , pp. 251-288. • Gathercole, S. E., & Alloway, T. P. (2008). Working Memory and Learning. London: Sage Publication. • Geoffroy, M. B. (2010). Generaliseret angst af Marianne Breds Geoffroy, speciallæge, phD. https://angstforeningen.dk/ . • Gilling, S., Moskowitz, A., & Spindler, H. (2014). STUDIER AF HESTEASSISTERET PSYKOTERAPI TIL VOKSNE: ET SYSTEMATISK REVIEW. København: Psyke og Logos, Dansk Psykologisk Forlag , Årgang 35 nr. 2. • Hougaard, E., Rosenberg, R., & Nielsen, T. (2002). Angst og angstbehandling. Hans Reitzels Forlag. • Juul, C. (2014). Metakognitiv terapi viser sig effektivt til behandling af generaliseret angst hos børn. Angstavisen, nr. 45, Juni . • Klingberg, T. (2007). Den oversvømmede hjerne. København: Akademisk Forlag. • Køhlert, C. G. (2014, juli). Heste - de firbenede terapeuter. Angstavisen nr. 45 , pp. 1-24. Nørby, S. (2014, 5/6). Udbytterig læring: Om tre faktorer der befordrer langtidshukommelse. Pædagogisk Psykologisk Tidsskrift , pp. 67-79.