Christina udtalger: "Jeg kæmpede med både mig selv og ”systemet”


"Min historie om at være en del af teamet på Hestenge Consult.


Jeg hedder Christina, jeg blev ansat i fleksjob på Hestenge Consult i december 2018.


Min baggrund er, at være ”hestepige” i 30 år, og har undervist en del i traditionel ridning, samt arbejdet som pædagogisk assistent i en del år.


Efter min ryg brækkede i 2013, knækkede jeg sammen både fysisk og psykisk. Det blev en ny start for mig, hvor jeg kæmpede med både mig selv og ”systemet”, men i 2018 blev jeg visiteret til fleksjob.


Jeg havde intet kendskab til Hestenge Consult da jeg blev ansat. Jeg blev taget super godt imod, og hurtigt blev jeg en del af teamet, og min nysgerrighed for det arbejde der udføres hos Hestenge Consult.


Mine arbejdsopgaver har vokset stille og roligt, og er med tiden kommet tættere på selve kærnen med Eagala. Mine arbejdsopgaver er meget varieret. Sidste vinter gik det primært ud på at ”afløse” Karina med fordring af hestene, og lettere oprydning og vedligeholdelse på stedet. Hen i foråret kom der nye arbejdsopgaver til mig, i takt med hestene kom ud på dejlige sommer folde med græs. Nu skulle der bl.a. males hus og klippes strå til taget, samt slået græs.


I sommerferien passede jeg hestene, påfuglene og hvad der ellers er af skønne dyr, mens Karina holdt en velfortjent sejlerferie. Mens Karina holdt ferie, fik min kæreste og jeg lov til at holde ferie i Karinas egen båd i Middelfart marina, hvilket vi var meget glade for. Så var vi tættere på Hestenge Consult og fik super gode oplevelser samtidig.


Jeg har også deltaget i en prøvesession, med Hanne og Mette. Det var en stor ”aha” oplevelse for mig, da jeg jo med mit praktiske arbejde, pludselig fik en fornemmelse af, hvad det er Hestenge Consult kan og gør. Det gjorde mig endnu mere nysgerrig på, at finde ud af hvad Eagala er. Jeg har læst meget om det på nettet, samt mange af de succeshistorier jeg har kunne finde om det.


Karina har også informeret mig om Landsforeningen HASTU (Heste Assisteret Udvikling og Terapi) hvor jeg har fået indblik i det store arbejde, der ligger i at få Eagala projekters kendskab udbredt, samt økonomisk støtte der til.


Noget af det sidste jeg har været med til, var en demonstration af Hestenge Consult / Eagala sammen med Dorte og Signe, for en gruppe pædagogisk assistent studerende, hvilket var meget lærerigt for mig. Jeg sugede endnu mere viden til mig om Eagala og da de skulle prøve en session, gik jeg med i teamet sammen med Dorte og Signe, hvilket var en meget spændende og lærerig oplevelse.


Her på det sidste har jeg desværre igen fået rygproblemer. Jeg har oplevet 100% forståelse fra Hestenge teamet. Det er så skønt, da jeg ikke er kommet ud i sygemelding, men der er fundet arbejdsopgaver, som ikke kræver den store fysik, så stor tak for det.


Jeg hjælper så pt. med at pakke post og lignende forfaldende arbejde, som jeg kan klare. Jeg føler mig meget accepteret og lyttet til, og har jeg ideer, føler jeg, at der bliver lyttet til det.


Min konklusion er, at jeg er stor fan, og ønsker at være en del at teamet i mange år fremover, og jeg vil gøre mit bedste for at støtte og styrke Hestenge Consult."


- Skrevet af Christina Kjelstrup december 2019, ansat i fleksjob hos Hestenge Consult.